Jerzy Zientkowski człowiek od logiki, procesów i twardego stania na ziemi, który karierę robi, rozmawiając z ludźmi. Dlatego ma szansę poznawać wizjonerów, ale i hardcore’owców, ludzi którzy określają cele w przyszłości i ludzi, którzy tam docierają.
Z rozmów z nimi, z analizy biznesów, z setek spotkań przenosi swoją wizję na to, czego potrzeba będzie w biznesie przyszłości, żeby odnosić sukces – jakkolwiek go sobie zdefiniujemy.
Pięć nieoczywistych kompetencji, które od nowa definiują to, jak patrzysz na swoje mistrzostwo osobiste czy biznesowe 🙂

Jerzy Zientkowski

Autor, mentor, mówca profesjonalny. Z 20-letnim doświadczeniem biznesowym i zaskakująco precyzyjnym podejściem do wystąpień publicznych, pracował nad komunikacją i prezentacjami dla największych firm na światowym rynku i dla klientów indywidualnych.

Prowadzi kilkadziesiąt szkoleń, wykładów i prezentacji rocznie, wdrażając rentowne działania i poszerzając świadomość klientów. Mentoruje wybranych managerów wyższego szczebla zarządzania i właścicieli firm, pomagając w przygotowaniu prezentacji w sytuacjach podbramkowych i komfortowych. Pozbawia złudzeń, nie pozbawiając marzeń.

Więcej informacji online:

https://www.zientkowski.pl
https://www.linkedin.com/in/jerzyzientkowski/